Arsip | Math University Test RSS feed for this section

Aplikasi Peluang

2 Jul

Banyak bilangan genap yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 tanpa ada pengulangan adalah….
A. 24
B. 120
C. 50
D. 60
E. 150
Iklan